Εργοταξιακό Σκυρόδεμα

​Η Εταιρεία μας διαθέτει εργοτάξια που αποτελούν πρότυπες μονάδες παραγωγής υψηλής ποιότητας σκυροδέματος (C40/50) και μεγάλης δυναμικότητας (900 m3/8 ώρες), στην τοποθεσία του έργου, σε μηδενικούς χρόνους διανομής.​

​​

Στις Εργοταξιακές μονάδές σκυροδέματος και εργοτάξια επεξεργασίας σιδήρου παρέχουμε οργανωμένο εργαστήριο με εξοπλισμό και υποστήριξη από τον πολιτικό μηχανικό της μονάδας μας, για οποιαδήποτε μελέτη σκυροδέματος.

Πιστοποιούμαστε από την TUV-ICB, ISO 9001/2008 για την παραγωγή και εμπορία ετοίμου σκυροδέματος, την αποθήκευση επεξεργασία και εμπορία σίδηρου μπετόν καθώς και εμπόριο κατασκευαστικών υλικών. Είμαστε πλήρως συνεργαζόμενοι και ενήμεροι όσον αφορά τον κλάδο μας και βρισκόμαστε σε συνεχή συνεργασία για τα αποτελέσματα μελετών και για τις συνταγές σκυροδέματος με τα εργαστήρια τεχνολογίας σκυροδέματος της εταιρείας ΤΙΤΑΝ ΑΕ.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom