Σίδηρος Μπετόν

   Ο κλάδος της εμπορίας και διαμόρφωσης σιδήρου μπετόν αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς δραστηριότητας της "Αφοί Ζαχαράκη ΑΕΒΕ". Τόσο η οργάνωση, όσο και οι κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου κλάδου, έθεσαν πολύ γρήγορα την Εταιρεία μας σε θέση ισχύος .
Με συνεχείς καινοτομίες στον τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και συνεχείς επενδύσεις σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού.

​​

Η αποθήκευση και επεξεργασία του σιδήρου μπετόν γίνεται σε συστεγασμένους χώρους, από έμπειρο προσωπικό, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα.
Η φόρτωση και ζύγιση του σιδήρου γίνεται με δύο γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 5 ΤΝ. Για την κατεργασία του χάλυβα χρησιμοποιούμε μηχάνημα αυτόματης κοπής με χρήση Η/Υ. Στις αποθήκες διατηρούνται μεγάλα αποθέματα σιδήρου, πλεγμάτων στύλων (τσέρκια), δομικών πλεγμάτων, καθώς και όλα τα παρελκόμενα για την άμεση και πλήρη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας.

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom